Aktualności

NSM Sopot
 • Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia mieszkańców o planowanym spotkaniu, mającym na celu uzgodnienie stanowiska właścicieli dot.zaprojektowanej drogi pożarowej.

      Spotkanie zaplanowane jest w terminie 04.12.2017 o godz 16:30 w budynku przy ul.Cieszyńskiego 18. Serdecznie zapraszamy . Więcej w dziale "ogłoszenia"
 • Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia mieszkańców o planowanych przeglądach .

      Zawiadomienie dotyczy adresów na ulicy Kolberga 4A, 4B, 4C, 4D, 6A, 6B, 6C, 6D, 12A, 12B, 12C, 12D, 14A, 18A, 18B, 18C, 18D, 16A, 16B, 16C, 16D, 14A, 14B, 14C, 14D . Więcej w dziale "ogłoszenia"
 • Zmiana stawek eksploatacyjnych

      Dotyczy zmiany stawek eksploatacynych na osiedlu Brodwino oraz przy ul.Łokietka 47C. Więcej w dziale "Uchwały"
 • Korespondencja z Nadleśnictwem Gdańsk w sprawie odłowu dzików

      Na Osiedlu Brodwino mieszkańców przestał dziwić widok dzików, jakkolwiek jesteśmy za ochroną fauny leśnej, dziki przysparzają strat związanych z dewastacją terenów zielonych, oraz stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia.
  W trosce o mieszkańców w dniu 22.05.2017 Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystosowała pismo do Nadleśnictwa Gdańsk prosząc o pomoc w celu zaradzenia problemu. Więcej w dziale "Korespondencja"
 • Ogłoszenie dotyczące zmian odnośnie prowadzenia Pogotowia Lokatorskiego.

    Dotyczy zmiany firmy prowadzącej Pogotowie Lokatorskie Więcej w dziale "Ogłoszenia"
 • Korospondencja z Narodowym Funduszem Zdrowia.

      Dotyczy korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia a Zarządem Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie planów przeniesienia gabinetu dentystycznego w Przychodni Zdrowia na osiedlu Brodwino do przychodni przy ulicy Chrobrego . Więcej w dziale "Korespondencja"
 • Regulamin używania lokali i porządku domowego Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie uchwalony dnia 29.06.2017 r.

  Więcej w dziale "Akty prawne"
 • www.Counterliczniki