Aktualności

NSM Sopot
  • Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

    Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie na podstawie par. 35 pkt I) statutu zawiadamia, że w dniu 30.05.2016 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni (Klub OCK) przy ul. Kolberga 9 w Sopocie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków.Więcej w dziale "Ogłoszenia"
  • www.Counterliczniki