Aktualności

NSM Sopot
  • Sprawozdanie Zarządu za rok 2016 .

    Dotyczy Sprawozdania Zarządu z działalności Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie za rok 2016. Więcej w dziale "Ogłoszenia"
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.

    Dotyczy sprawozdania Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie za rok 2016. Więcej w dziale "Ogłoszenia"
  • Korospondencja z Prezydentem Miasta Sopot.

    Dotyczy korespondencji z Prezydentem Miasta Sopot w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2017. Więcej w dziale "Korespondencja"
  • www.Counterliczniki