Aktualności

NSM Sopot
  • Korospondencja z Narodowym Funduszem Zdrowia.

    Dotyczy korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia a Zarządem Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie planów przeniesienia gabinetu dentystycznego w Przychodni Zdrowia na osiedlu Brodwino do przychodni przy ulicy Chrobrego . Więcej w dziale "Korespondencja"
  • Regulamin używania lokali i porządku domowego Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie uchwalony dnia 29.06.2017 r.

    Więcej w dziale "Akty prawne"
  • Korospondencja z Prezydentem Miasta Sopot.

    Dotyczy korespondencji z Prezydentem Miasta Sopot w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2018. Więcej w dziale "Korespondencja"
  • www.Counterliczniki