Aktualności

NSM Sopot
  • Korespondencja

    Zapraszamy do zapoznania się z pismem do Energa S.A. dotyczącym przerw w dostawie energii elektrycznej na osiedlu Brodwino.Więcej w dziale "Korespondencja"
  • Korespondencja

    Zapraszamy do zapoznania się korespondencją dotyczącą wywozu odpadów wielkogabarytowych.Więcej w dziale "Korespondencja"
  • Harmonogram przeglądów technicznych

    Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem przeglądów technicznych.Więcej w dziale "Ogłoszenia"