Aktualności

NSM Sopot
 • Zmiana stawek eksploatacyjnych

      Dotyczy zmiany stawek eksploatacynych na osiedlu Brodwino oraz przy ul.Łokietka 47C. Więcej w dziale "Uchwały"
 • Korespondencja z Nadleśnictwem Gdańsk w sprawie odłowu dzików

      Na Osiedlu Brodwino mieszkańców przestał dziwić widok dzików, jakkolwiek jesteśmy za ochroną fauny leśnej, dziki przysparzają strat związanych z dewastacją terenów zielonych, oraz stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia.
  W trosce o mieszkańców w dniu 22.05.2017 Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystosowała pismo do Nadleśnictwa Gdańsk prosząc o pomoc w celu zaradzenia problemu. Więcej w dziale "Korespondencja"
 • Ogłoszenie dotyczące zmian odnośnie prowadzenia Pogotowia Lokatorskiego.

    Dotyczy zmiany firmy prowadzącej Pogotowie Lokatorskie Więcej w dziale "Ogłoszenia"
 • Korospondencja z Narodowym Funduszem Zdrowia.

      Dotyczy korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia a Zarządem Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie planów przeniesienia gabinetu dentystycznego w Przychodni Zdrowia na osiedlu Brodwino do przychodni przy ulicy Chrobrego . Więcej w dziale "Korespondencja"
 • Regulamin używania lokali i porządku domowego Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie uchwalony dnia 29.06.2017 r.

  Więcej w dziale "Akty prawne"
 • www.Counterliczniki