Aktualności

NSM Sopot
  • Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

    Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie na podstawie par. 35 pkt I) statutu zawiadamia, że w dniu 15.06.2015 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni (Klub OCK) przy ul. Kolberga 9 w Sopocie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków.Porządek ZebraniaSprawozdanie Zarządu
  • Korespondencja

    Zapraszamy do zapoznania się z pismem do Energa S.A. dotyczącym przerw w dostawie energii elektrycznej na osiedlu Brodwino.Więcej w dziale "Korespondencja"
  • Korespondencja

    Zapraszamy do zapoznania się korespondencją dotyczącą wywozu odpadów wielkogabarytowych.Więcej w dziale "Korespondencja"