.:[Kliknij aby zamknąć okno]:.

Aktualności

NSM Sopot
 • Prognoza pogody

             

 • W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, przypominamy że opłaty czynszowe można wykonywać na poniższe numery kont bankowych.

  "Santander Bank Polska : 
  13 1500 1706 1217 0003 1953 0000"
  "Millenium Bank : 
  32 1160 2202 0000 0001 0071 8432"
  "PKO BP : 
  43 1020 1853 0000 9202 0013 4015"
  "ING Bank Śląski : 
  36 1050 1764 1000 0090 3150 5283"
 • Bezpłatny Informator Miasta Sopotu

  "Przepis na Sopot" to bezpłatny informator wydawany przez Urząd Miasta Sopotu. Skierowany jest do mieszkańców i zawiera przydatne informacje o wydarzeniach i zmianach w mieście. Ilustrowana kolorowymi zdjęciami gazeta podzielona jest tematycznie – na informacje miejskie, artykuły dotyczące spraw społecznych, obywatelskich, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, sportowych czy rozrywkowych itp. Źródło "www.sopot.pl"
 • Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni na pełen etat Księgową .

    Obowiązki:
    ·  księgowanie dokumentów różnego rodzaju,
    ·  rozliczanie kosztów na nieruchomości,
    ·  sporządzanie zestawień i analiz,
  Wymagania:
   ·  Wykształcenie wyższe lub średnie,
   ·  doświadczenie w pracy księgowej 5 lat,
   ·  znajomość zagadnień VAT,
   ·  zaangażowanie, umiejętność samodzielnej pracy,
  Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień spółdzielni mieszkaniowych oraz znajomość programu DOM-5.
  Oferty w postaci CV należy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@nsmsopot.pl lub należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem do siedziby Spółdzielni przy ul.Kolberga 9 w Sopocie w terminie do 15.07.2021rok Prosimu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Więcej w dziale "Ogłoszenia"
 • Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni na pełen etat Specjalistę DS. Technicznych .

    Obowiązki:
    ·  bieżąca obsługa zagadnień administracyjno - technicznych,
    ·  nadzór nad robotami i konserwacją,
    ·  przeprowadzanie przeglądów,
    · kosztorysowanie,
  Wymagania:
   ·  Wykształcenie wyższe lub średnie,
   ·  uprawnienia budowlane, przynależność do izby inżynierów
   ·  doświadczenie zawodowe
   ·  umiejętność samodzielnej pracy

  Oferty w postaci CV należy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@nsmsopot.pl lub należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem do siedziby Spółdzielni przy ul.Kolberga 9 w Sopocie w terminie do 15.07.2021rok Prosimu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Więcej w dziale "Ogłoszenia"
 • Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni na pełen etat Gospodarza Nieruchomości .

    Obowiązki:
   ·  sprzątanie budynków mieszkalnych
   ·  mycie okien,
   ·  sprzątanie terenów przyległych do budynków,
   ·  grabienie liści,
   ·  odśnieżanie,
   ·  roznoszenie korespondencji.
  Wymagania:
   ·  doświadczenie na podobnym stanowisku,
   ·  dobry stan zdrowia
   ·  wytrzymałość na stres

  Oferty w postaci CV należy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@nsmsopot.pl lub należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem do siedziby Spółdzielni przy ul.Kolberga 9 w Sopocie w terminie do 15.07.2021rok Prosimu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Więcej w dziale "Ogłoszenia"
 • Pismo od Zarządu Dróg i Zieleni w sprawie sadzenia nowych drzew wzdłuż ul.Kolberga

    W związku z licznymi zapytaniami mieszkanńców dotyczącymi praz prowadzonych przez ZDiZ przy nasadzeniach drzew wzdłuż ul.Kolberga NSM Sopot prosi o wyjaśnienia dlaczego bez konsultacji z mieszkańcami i ze spółdzielnią przystąpiono do nasadzeń drzew na chodniku wzdłuż ulicy. Więcej w dziale "Korespondencja"
 • Nowy rok szkolny w Sopocie

    1 września 2021 r. wszystkie samorządowe placówki oświatowe wracają do zajęć stacjonarnych. Do szkół i przedszkoli w Sopocie uczęszczać będzie 4120 uczniów i wychowanków (w tym do szkół podstawowych – 1680 uczniów). Po raz pierwszy w ławce szkolnej zasiądzie 205 pierwszoklasistów. Źródło "www.sopot.pl"
 • Seniorze, skorzystaj z nowoczesnej teleopieki

   Trwa nabór 100 seniorów – mieszkańców Sopotu, którzy korzystać będą z nowoczesnego systemu teleopieki nad najstarszymi mieszkańcami miasta. Uczestnicy otrzymają specjalne tablety, które oprócz całej gamy stymulujących zadań logicznych dostosowanych do możliwości seniorów, będą umożliwiały także np. wyłapanie pierwszych zmian chorobowych oraz wezwanie pomocy w sytuacjach awaryjnych. Uwaga! Nabór zostaje wydłużony do 14 września. Źródło "www.sopot.pl"
 • Maseczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców

    Jeżeli jacyś mieszkańcy Sopotu potrzebują maseczek ochronnych, a nie są w stanie z różnych przyczyn sami ich sobie zapewnić, mogą je otrzymać za darmo w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Źródło "www.sopot.pl"
 • Nowe harmonogramy odbioru odpadów

    Harmonogram wystawek i segregacji workowej w 2021. Źródło "www.sopot.pl" Harmonogram dla Brodwina i ul.Łokietka. "Harmonogram dla naszych mieszkańców."
 • Pismo od Urzędu Miasta Sopot w sprawie koszy na nieczystości po psach.

    W odpowiedzi na pismo NSM Sopot, UM Sopot Wydział Inżynieri i Ochrony Środowiska odpisał na pismo w sprawie koszy na nieczystości po psach. Więcej w dziale "Korespondencja"
 • Więcej wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

    Specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji dzieci do 16. roku życia, indywidualne wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, a także dzienne miejsca opieki wytchnieniowej to dodatkowe formy wsparcia oferowane od września przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Źródło "www.sopot.pl"
 • Wyższe kryterium dochodowe w Funduszu Alimentacyjnym

    Od nowego okresu świadczeniowego 2019/2020 będzie obowiązywało wyższe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenie to będzie przysługiwało, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 800 zł. Wnioski można składać on-line lub w formie papierowej.
  Źródło "www.sopot.pl"
 • Odbierz nowy informator „Sopocianie 60+”

    Pierwsza edycja cieszyła się tak dużym powodzeniem wśród sopockich seniorów, że Urzędu Miasta Sopotu zdecydował się na wydanie drugiej edycji Biuletynu Informacyjnego „Sopocianie 60+”. Informator został uaktualniony, gdyż w ciągu dwóch lat od pierwszego wydania wiele się zmieniło. Sopocianie 60+

 • www.Counterliczniki