.:[Kliknij aby zamknąć okno]:.
NSM Sopot

Aktualności

NSM Sopot
 • Prognoza pogody

             


 • Środki dla organizacji pozarządowych

   Miasto w II konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2022 zleci 47 zadań na kwotę 547 100 zł w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, działań polityki społecznej, kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Źródło "www.sopot.pl"


 • Nowe harmonogramy odbioru odpadów ns 2022 rok

    Harmonogram dla Brodwina i ul.Łokietka. "Harmonogram dla naszych mieszkańców."
 • Rodzinny kapitał opiekuńczy

    Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.
  Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:
   · al jesteś matką dziecka,
   · al jesteś ojcem dziecka,
   · al przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
   · al i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
  Źródło "www.sopot.pl"


  Weekend z doradztwem zawodowym

    Jeśli na pytanie babci „kim chcesz zostać w przyszłości?" odpowiadasz prośbą o dokładkę pierogów, żeby zmienić temat, to weekend z doradztwem zawodowym jest dla Ciebie.
  Źródło "www.sopot.pl"


 • Zmiany organizacyjne w sopockim MOPS

    Od 1 czerwca zmieni się lokalizacja dwóch działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeniesie się do głównego budynku MOPS przy ul. Kolejowej 14. W jego miejscu będzie funkcjonował Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK). Numery telefonów oraz godziny przyjęć pozostaną bez zmian. Wszelkie sygnały o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać całodobowo, po numer tel. 58 551 17 10. Źródło "www.sopot.pl"


 • Więcej wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

    Specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji dzieci do 16. roku życia, indywidualne wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, a także dzienne miejsca opieki wytchnieniowej to dodatkowe formy wsparcia oferowane od września przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Źródło "www.sopot.pl"


 • Odbierz nowy informator „Sopocianie 60+”

    Pierwsza edycja cieszyła się tak dużym powodzeniem wśród sopockich seniorów, że Urzędu Miasta Sopotu zdecydował się na wydanie drugiej edycji Biuletynu Informacyjnego „Sopocianie 60+”. Informator został uaktualniony, gdyż w ciągu dwóch lat od pierwszego wydania wiele się zmieniło. Sopocianie 60+ • www.Counterliczniki