.:[Kliknij aby zamknąć okno]:.
NSM Sopot NSM Sopot

Aktualności

NSM Sopot
 • Prognoza pogody

             


 • NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ogłasza Przetarg

  dotyczy lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości gruntowej w Sopocie na os. Brodwino o pow. użytkowej 43,00 m2 Więcej informacji"


 • Środki dla organizacji pozarządowych

   Miasto w II konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2022 zleci 47 zadań na kwotę 547 100 zł w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, działań polityki społecznej, kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Źródło "www.sopot.pl"


 • 05.12.2022 r. - Korespondencja NSM Sopot z Nadleśnictwem Gdańsk.

  Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o zaplanowanym odstrzale dzików. Więcej informacji"


 • Zapoznaj się z harmonogramem imprez organizownych przez Bibliotekę Broadway

  BIB Biblioteka oganizuje takie atrakcje jak:
  Wystawy, Zajęcia taneczne 50+,Zdrowy kręgosłup, Twórczy Broadway,
  Warsztaty psychospołeczne dla dzieci, Akademia Małego Czytelnika


  Wykaz wydarzeń i użytkowanie pomieszczeń


 • Apel do mieszkańców Sopotu.

    W imieniu dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie serdecznie dziękuję za włączanie się w akcje społeczne szczególnie na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Sopotu. Dziękuję za możliwość zawieszenia w blokach plakatów dotyczących ważnych spraw społecznych. W ostatnim czasie dostarczyliśmy do Państwa plakaty „Nie bądź obojętny” dotyczące pomagania osobom doświadczającym bezdomności. Okres zimowy to szczególnie trudny dla nich czas. Jak również dla osób starszych, samotnych, chorych. W załączeniu przesyłam informację, apel do mieszkańców z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące. Wszelkie niepokojące sygnały prosimy kierować do służb miejskich:
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, tel. 58 551 17 10
  • Policji 112
  • Straży Miejskiej 986
  • Numer interwencyjny 112 • Nowe harmonogramy odbioru odpadów ns 2023 rok

    Harmonogram odbioru odpadów przez "ECO SOPOT" Więcej informacji


 • Pikniki Budżetu Obywatelskiego – edukacja, zabawa, integracja

    Tradycyjnie już pikniki w trakcie głosowania na Budżet Obywatelski są okazją do wesołej zabawy dla rodzin. Nie inaczej będzie i w tym roku. Zapraszamy 9, 10, 11 i 17 września. 9 września, godz. 17.00-19.00, os. Brodwino, przy oczku wodnym i promenadzie Źródło "www.sopot.pl"


 • „Wkręć się w Sopot”. Startuje kolejna edycja gry rowerowej

    1 września rusza kolejna edycja gry rowerowej „Wkręć się w Sopot”, w której mogą wziąć udział pracownicy sopockich firm. W ramach gry, przez 2 miesiące, we wrześniu i październiku uczestnicy rowerowej rywalizacji będą dojeżdżać do pracy rowerem zliczając dojazdy i pokonane kilometry przy pomocy dedykowanej aplikacji Activy. Źródło "www.sopot.pl"


 • W poniedziałek rusza głosowanie w Sopockim Budżecie Obywatelskim 2023

    Od 5 do 19 września trwać będzie głosowanie w Sopockim Budżecie Obywatelskim. To już 11. edycja. Mieszkańcy zadecydują o wydaniu 3,57 mln zł – 1,65 mln zł na zadania ogólnomiejskie i 1,92 mln na lokalne (do 480 tys. zł na okręg). Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Zachęcamy także naszych nowych cudzoziemskich mieszkańców do udziału w głosowaniu. Nowością na skalę krajową jest również młodzieżowy budżet obywatelski. Źródło "www.sopot.pl"


 • Wsparcie na początek roku szkolnego

    Wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego, m.in. zakup podręczników, przyborów szkolnych czy stroju na zajęcia sportowe, to duże obciążenie dla domowego budżetu. Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji, mogą liczyć na wsparcie ze strony miasta oraz z programów rządowych. Źródło "www.sopot.pl"


 • Rodzinny kapitał opiekuńczy

    Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.
  Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:
   · al jesteś matką dziecka,
   · al jesteś ojcem dziecka,
   · al przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
   · al i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
  Źródło "www.sopot.pl"


 • Zmiany organizacyjne w sopockim MOPS

    Od 1 czerwca zmieni się lokalizacja dwóch działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeniesie się do głównego budynku MOPS przy ul. Kolejowej 14. W jego miejscu będzie funkcjonował Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK). Numery telefonów oraz godziny przyjęć pozostaną bez zmian. Wszelkie sygnały o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać całodobowo, po numer tel. 58 551 17 10. Źródło "www.sopot.pl"


 • Wsparcie asystenta dla osób z niepełnosprawnościami

    Od prawie 4 lat w sopockim MOPS asystent wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Dla osób mniej samodzielnych to ważna pomoc w codziennym funkcjonowaniu. W ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” kolejne osoby, w tym również obywatele Ukrainy, mogą liczyć na usługi asystenckie. Źródło "www.sopot.pl"


 • Odbierz nowy informator „Sopocianie 60+”

    Pierwsza edycja cieszyła się tak dużym powodzeniem wśród sopockich seniorów, że Urzędu Miasta Sopotu zdecydował się na wydanie drugiej edycji Biuletynu Informacyjnego „Sopocianie 60+”. Informator został uaktualniony, gdyż w ciągu dwóch lat od pierwszego wydania wiele się zmieniło. Sopocianie 60+ • www.Counterliczniki