.:[Kliknij aby zamknąć okno]:.
NSM Sopot

Aktualności

NSM Sopot
 • Prognoza pogody

             
 • Zapraszamy do obejrzenia gazetki o historii naszej dzielnicy.

  NSM Sopot
  Kliknij aby pobrać i obejrzeć album
 • Deklaracje o wysokości opłat za odbiór odpadów

   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracja powinna uwzględniać cześć zamieszkałą nieruchomości oraz tę na której prowadzona jest działalność gospodarcza (jeśli taka istnieje). Za mieszkańców-członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklaracje powinien złożyć zarząd wspólnoty, administracja lub spółdzielnia. Deklarację można zmienić, ale trzeba to zrobić do 10 lutego każdego roku. Źródło "www.sopot.pl" • Rozszerzony pakiet wsparcia dla opiekuna osoby niesamodzielnej

   Pakiet rehabilitacyjno-leczniczy dla opiekuna, szkolenia z zakresu pielęgnacji osoby niesamodzielnej, grupa wsparcia czy wizyty domowe psychologa, to dodatkowe formy wsparcia jakie Miasto Sopot oferuje opiekunom rodzinnym. Źródło "www.sopot.pl"


 • Nowe harmonogramy odbioru odpadów ns 2022 rok

    Harmonogram dla Brodwina i ul.Łokietka. "Harmonogram dla naszych mieszkańców." NSM Sopot


 • Rozszerzony pakiet wsparcia dla opiekuna osoby niesamodzielnej

   Pakiet rehabilitacyjno-leczniczy dla opiekuna, szkolenia z zakresu pielęgnacji osoby niesamodzielnej, grupa wsparcia czy wizyty domowe psychologa, to dodatkowe formy wsparcia jakie Miasto Sopot oferuje opiekunom rodzinnym. Źródło "www.sopot.pl"


 • Rodzinny kapitał opiekuńczy

    Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.
  Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:
   · al jesteś matką dziecka,
   · al jesteś ojcem dziecka,
   · al przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
   · al i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
  Źródło "www.sopot.pl"


  Wyniki Sopockiego Budżetu Obywatelskiego

    Sopot zakończył 11 edycję budżetu obywatelskiego. Udział w nim wzięło 5232 sopocian co jest drugim najwyższym wynikiem w historii sopockiego budżetu obywatelskiego.
  Brodwino i Kamienny Potok
  Remont boiska wielofunkcyjnego: do tenisa, koszykówki i siatkówki - lokalizacja między ul. Cieszyńskiego 10 i strzeżonym parkingiem samochodowym – 400 tys. zł
  Defibrylator AED i szkolenie z pierwszej pomocy w Twojej dzielnicy! – 50 tys. zł
  Kolejnym projektem, który powinien zostać wykonany była "Naprawa schodów przy ul. Obodrzyców" jednak jego koszt wyceniono na 120 tys. zł a z puli środków zostało tylko 50 tys. zł. Do ralizacji wszedł więc kolejny projekt z Kamiennego Potoku: Rozbudowa placu zabaw na dawnym boisku przy ulicy Sienkiewicza koło budynku 23 w zakresie do 50 tys. zł
  Źródło "www.sopot.pl"


 • Maseczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców

    Jeżeli jacyś mieszkańcy Sopotu potrzebują maseczek ochronnych, a nie są w stanie z różnych przyczyn sami ich sobie zapewnić, mogą je otrzymać za darmo w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Źródło "www.sopot.pl"


 • Pismo od Urzędu Miasta Sopot w sprawie koszy na nieczystości po psach.

    W odpowiedzi na pismo NSM Sopot, UM Sopot Wydział Inżynieri i Ochrony Środowiska odpisał na pismo w sprawie koszy na nieczystości po psach. Więcej w dziale "Korespondencja"


 • Więcej wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

    Specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji dzieci do 16. roku życia, indywidualne wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, a także dzienne miejsca opieki wytchnieniowej to dodatkowe formy wsparcia oferowane od września przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Źródło "www.sopot.pl"


 • Odbierz nowy informator „Sopocianie 60+”

    Pierwsza edycja cieszyła się tak dużym powodzeniem wśród sopockich seniorów, że Urzędu Miasta Sopotu zdecydował się na wydanie drugiej edycji Biuletynu Informacyjnego „Sopocianie 60+”. Informator został uaktualniony, gdyż w ciągu dwóch lat od pierwszego wydania wiele się zmieniło. Sopocianie 60+ • www.Counterliczniki