Akty prawne

 • Regulamin rozliczenia kosztów gospodarki lokalami w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie.

  Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dnia 21.01.2021 i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pobierz plik PDF
 • Regulamin konkursu na czł. Zarzadu Prezesa i jego Zastępców w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie

  Regulamin konkursu na czł. Zarzadu Prezesa i jego Zastępców z dnia 21.01.2021r.Pobierz plik PDF
 • Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie

  Regulamin ZWalnego Zgromadzenia Członków Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie z dnia 28.05.2018 .Pobierz plik PDF
 • Regulamin Zarządu Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie

  Regulamin Zarządu Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie uchwalony dnia 26.11.2020 r.Pobierz plik PDF
 • Klauzula Informacyjna

  Rodo
 • Regulamin Rady Nadzorczej NSM w Sopocie

  Regulamin Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie uchwalony dnia 28.05.2018 r.Pobierz plik PDF
 • Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie.

  Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr03/2019 z dnia 28.02.2019 i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pobierz plik PDF
 • Regulamin tworzenia i gospodarki funduszem wkładów mieszkaniowych w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie.

  Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr04/2019 z dnia 28.02.2019 i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pobierz plik PDF
 • Regulamin tworzenia i gospodarki funduszem wkładów budowlanych w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie

  Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr05/2019 z dnia 28.02.2019 i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pobierz plik PDF
 • Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie.

  Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr13/2019 z dnia 22.03.2019 i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pobierz plik PDF
 • Regulamin tworzenia i gospodarki funduszem udziałowym w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie.

  Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr14/2019 z dnia 22.03.2019 i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pobierz plik PDF
 • Regulamin tworzenia i gospodarki funduszem zasobowym w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie.

  Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr15/2019 z dnia 22.03.2019 i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pobierz plik PDF
 • Regulamin funduszu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie.

  Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr17/2019 z dnia 22.03.2019 i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pobierz plik PDF
 • Regulamin użytkowania garaży wielostanowiskowych na osiedlu Brodwino

  Regulamin Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie uchwalony dniu 02.03.2005 r. Pobierz plik PDF
 • Statut NSM w Sopocie

  Statut Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie uchwalonu przez WZCz w dniu 28.05.2018 r. Pobierz plik PDF
 • Regulamin używania lokali i porządku domowego NSM w Sopocie

  Regulamin używania lokali i porządku domowego Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie uchwalony dnia 29.06.2017 r.Pobierz plik PDF
 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity).Pobierz plik PDF


 • Do otwarcia plików wymagany jest program Acrobat Reader Pobierz Acrobat Reader.