Ogłoszenia


 • Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni na pełen etat Księgową .

    Obowiązki:
    ·  księgowanie dokumentów różnego rodzaju,
    ·  rozliczanie kosztów na nieruchomości,
    ·  sporządzanie zestawień i analiz,
  Wymagania:
   ·  Wykształcenie wyższe lub średnie,
   ·  doświadczenie w pracy księgowej 5 lat,
   ·  znajomość zagadnień VAT,
   ·  zaangażowanie, umiejętność samodzielnej pracy,
  Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień spółdzielni mieszkaniowych oraz znajomość programu DOM-5.
  Oferty w postaci CV należy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@nsmsopot.pl lub należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem do siedziby Spółdzielni przy ul.Kolberga 9 w Sopocie w terminie do 15.07.2021rok Prosimu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Więcej szczegółów
 • Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni na pełen etat Specjalistę ds. Technicznych .

    Obowiązki:
   ·  bieżąca obsługa zagadnień administracyjno - technicznych,
   ·  nadzór nad robotami i konserwacją,
   ·  przeprowadzanie przeglądów,
   ·&kosztorysowanie,
  Wymagania:
   ·  Wykształcenie wyższe lub średnie,
   ·  uprawnienia budowlane, przynależność do izby inżynierów
   ·  doświadczenie zawodowe
   ·  umiejętność samodzielnej pracy

  Oferty w postaci CV należy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@nsmsopot.pl lub należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem do siedziby Spółdzielni przy ul.Kolberga 9 w Sopocie w terminie do 15.07.2021rok Prosimu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Więcej szczegółów
 • Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni na pełen etat Gospodarza Nieruchomości .

    Obowiązki:
   ·  sprzątanie budynków mieszkalnych
   ·  mycie okien,
   ·  sprzątanie terenów przyległych do budynków,
   ·  grabienie liści,
   ·  odśnieżanie,
   ·  roznoszenie korespondencji.
  Wymagania:
   ·  doświadczenie na podobnym stanowisku,
   ·  dobry stan zdrowia
   ·  wytrzymałość na stres

  Oferty w postaci CV należy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@nsmsopot.pl lub należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem do siedziby Spółdzielni przy ul.Kolberga 9 w Sopocie w terminie do 15.07.2021rok Prosimu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Więcej szczegółów
 • 16.06.2021 r. Nauczycielska Spółdzielnia Mieszakaniowa ogłasza przetarg ofertowy na:

  1. Wykonanie docieplenia stropodachu w dwóch budynkach typu gdańskiego.
  2. Wykonanie remontu dachu wraz z dociepleniem nad klatką schodową oraz konieczną miejscową naprawą instalacji odgromowej i remontu kominów.
  3. Wymiana WLZ w budynku typu gdańskiego i kokoszki.
  4. Usunięcie przyczyny zapadania się nawierzchni przy studni kanalizacyjnej.
  5. Wykonanie w pomieszczeniach głównego zsypu docieplenia na części ścian niedocieplonych.
  6. Dostosowanie pomieszczenia po byłym węźle cieplnym do rowerowni.
  7. Wymiana domofonów.
  8. Docieplenie ściany budynku.

  Formularz ofertowy w cenie 10 zł brutto zawierający Specyfikację istotnych warunków zamówienia można będzie otrzymać po wpływie na opłaty na konto – Santander Bank Polska S.A 2o/Sopot 13 1500 1706 1217 0003 1953 0000 . Prosimy o podanie maila, na który zostanie przesłana specyfikacja.
  Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium.
  Oferty należy przesyłać drogą mailową na adres sekretariat@nsmsopot.pl oznaczeniem rodzaju robót w terminie do dnia 23.06.2021 r. do godz. 13:00.
  Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo odwołania przetargu w całości lub części bez podania przyczyn. Więcej szczegółów
 • Remont elewacji Łokietka 47c w Sopocie.

  NSM Sopot Dokumentacja projektowa: Wyciąg Budowlany Docieplenie Inwentaryzacja Elewacji Elewacja Południowo-Wschodnia Decyzja Konserwtora Zabytków Miasta Sopot
 • 1.01.2021 r. Ogłoszenie o planowanych wystawkach wielkogabarytowych.

  Dotyczy informacji o wystawkach odpadów wielkogabarytowych planowanych raz w miesiącu, zgodnie z terminami okreslonymi w harmonogramie. "Harmonogram dla naszych mieszkańców."