Ogłoszenia

NSM Sopot

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada
DO WYNAJĘCIA
lokale użytkowe:

1. Lokal użytkowy o powierzchni 106,50 m2 położony w budynku przy ul. Cieszyńskiego 15-17 na parterze.
2. Lokal użytkowy o powierzchni 39,45 m2 położony w budynku przy ul. Kolberga 9/11 na parterze.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert.

Oferty powinny zawierać:

— proponowanq działalność;
— proponowanq stawkę wynajmu;
— zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

„NSM Sopot — wynajem lokalu użytkowego”

Informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem wynajmu uprzednim umówieniu terminu.
Kontakt do Nauczycielskiej SpółDzielni Mieszkaniowej:

ul. Kolberga 9
tel. 58 551-88-80
mail: sekretariat@nsmsopot.pl

Ogłoszenie: Sopot 16.10.2023


 Prognoza  Pogody             Godziny Przyjęć Interesantów 
Poniedziałek
1200 - 1700
Wtorek
900 - 1300
Środa
900 - 1300
Czwartek
900 - 1300
Piątek
900 - 1300
  Ostatni Czwartek miesiąca w godzinach   
900 - 1700