Drogi przeciw pożarowe 

NSM Sopot

Koncepcje dróg p.poż. uzgodnione na spotkaniach z mieszkańcami poszczególnych budynków:


ul. Cieszyńskiego 10 - wersja uzgodniona na spotkaniu 02.08.2010 r.

ul. Cieszyńskiego 12, 14, 18 - wersja uzgodniona na spotkaniu 02.08.2010 r.

ul. Kolberga 12 - wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu 26.07.2010 r.

ul. Kolberga 12, 14 - wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu 26.07.2010 r.

ul. Kolberga 14, 16 - wersja uzgodniona na spotkaniu 26.07.2010 r.

ul. Kolberga 16, 18 - wersja uzgodniona na spotkaniu 26.07.2010 r.

ul. Kolberga 17, 19 - wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu 19.07.2010 r.

ul. Kolberga 19, 23, 25 - wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu 19.07.2010 r.

ul. Kolberga 25, 29, 31 - wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu 20.07.2010 r.

Ekspertyza dotycząca rozwiązań zamiennych dla dróg pożarowych osiedla Brodwino.


Pobierz plik PDF

Ekspertyza dotycząca rozwiązań zamiennych w zakresie zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na Oś. Brodwino.


Pobierz plik PDF

Ekspertyza techniczna w zakresie warunków ewakuacji.


Pobierz plik PDF


   Do otwarcia plików wymagany jest program Acrobat Reader.


Pobierz Acrobat Reader

 Prognoza  Pogody             Godziny Przyjęć Interesantów 
Poniedziałek
1200 - 1700
Wtorek
900 - 1300
Środa
900 - 1300
Czwartek
900 - 1300
Piątek
900 - 1300
  Ostatni Czwartek miesiąca w godzinach   
900 - 1700