Zapytania Przetargowe 


NSM Sopot


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetargu ofert na wybór wykonawcy na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Kolberga 6ABCD i Kolberga 4CD będących w zasobach Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na przynależnym terenie zewnętrznym wraz z obsługą Akcji Zima. NSM Sopot NSM Sopot NSM Sopot
 Prognoza  Pogody             Godziny Przyjęć Interesantów 
Poniedziałek
1200 - 1700
Wtorek
900 - 1300
Środa
900 - 1300
Czwartek
900 - 1300
Piątek
900 - 1300