Uchwały Rady Nadzorczej w 2023 roku

UCHWAŁA Nr 11/2023.

Z dnia 09.05.2023 dotyczy sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r
Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2023

UCHWAŁA Nr 10/2023.

Z dnia 09.05.2023 - w sprawie sprawozdania biegłego rewidenta z rocznego sprawozdania finansowego za 2022r
Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2023

UCHWAŁA Nr 09/2023.

Z dnia 27.04.2023 - w sprawie sprawozdania Komisji Organizacyjno-Samorządowej za 2022r
Uchwała Rady Nadzorczej nr 09/2023

UCHWAŁA Nr 08/2023.

Z dnia 27.04.2023 - w sprawie sprawozdania Komisji GZM za 2022r
Uchwała Rady Nadzorczej nr 08/2023

UCHWAŁA Nr 07/2023.

Z dnia 27.04.2023 - w sprawie sprawozdania Komisja Rewizyjnej za 2022r.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 07/2023

UCHWAŁA Nr 05/2023.

Z dnia 27.04.2023 - w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na 2023 rok.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/2023

UCHWAŁA Nr 04/2023.

Z dnia 30.03.2023 - w sprawie przyjęcia planu gospodarczego za 2022 rok.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 04/2023

UCHWAŁA Nr 03/2023.

Z dnia 23.02.2023 - w sprawie wyników przetargów prac remontowych w budynkach.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/2023


Uchwały Rady Nadzorczej w 2022 roku

UCHWAŁA Nr 67/2022.

Z dnia 29.12.2022 - w sprawie stawek ubezpieczenia na lokale mieszkalne na osiedlu Brodwino oraz ul.Łokietka 47C i firmy "PHU Butra" od 2023 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 67/2022

UCHWAŁA Nr 66/2022.

Z dnia 29.12.2022 - w sprawie stawki eksploatacyjnej za miejsca postojowe 29.12.2022.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 66/2022

UCHWAŁA Nr 65/2022.

Z dnia 29.12.2022 - w sprawie oplaty na podatek od nieruchomości od 2023 - prawo odrębnej własności.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 65/2022

UCHWAŁA Nr 64/2022.

Z dnia 29.12.2022 - w sprawie podatku od nieruchomości nieuwłaszczeni od 2023
Uchwała Rady Nadzorczej nr 64/2022

UCHWAŁA Nr 63/2022.

Z dnia 24.11.2022 - w sprawie zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta za 2022
Uchwała Rady Nadzorczej nr 63/2022

UCHWAŁA Nr 62/2022.

Z dnia 24.11.2022 - w sprawie procedury przyznawania pomieszczeń gospodarczych i dodatkowych.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 62/2022

UCHWAŁA Nr 61/2022.

Z dnia 24.11.2022 - w sprawie załozenia do opracowania planu gospodarczego na 2023r.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 61/2022

UCHWAŁA Nr 60/2022.

Z dnia 24.11.2022 - w sprawie wykonania planu gospodarczego za III kwartały 2022r.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 60/2022

UCHWAŁA Nr 59/2022.

Z dnia 24.11.2022 - w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu NSM
Uchwała Rady Nadzorczej nr 59/2022

UCHWAŁA Nr 58/2022.

Z dnia 27.10.2022 - W sprawie Utworzenie funduszu remontowego garazoparkingu
Uchwała Rady Nadzorczej nr 58/2022

UCHWAŁA Nr 54/2022.

Z dnia 27.10.2022 - W sprawie zmian regulaminu porządku NSM
Uchwała Rady Nadzorczej nr 54/2022

UCHWAŁA Nr 53/2022.

Z dnia 29.09.2022 - W sprawie zatwierdzenie stawki eksploatacyjnej Brodwino - garaże i m.postojowe
Uchwała Rady Nadzorczej nr 53/2022

UCHWAŁA Nr 52/2022.

Z dnia 29.09.2022 - W sprawie zatwierdzenie opłaty eksploatacyjnej Łokietka 47
Uchwała Rady Nadzorczej nr 52/2022

UCHWAŁA Nr 51/2022.

Z dnia 29.09.2022 - W sprawie zatwierdzenie opłaty eksploatacyjnej Brodwino
Uchwała Rady Nadzorczej nr 51/2022

UCHWAŁA Nr 50/2022.

Z dnia 29.09.2022 - W sprawie zatwierdzenie stawki za opł. za wezw do zapłaty
Uchwała Rady Nadzorczej nr 50/2022

UCHWAŁA Nr 49/2022.

Z dnia 29.09.2022 - W sprawie zatwierdzenie stawki za pom. gosp i dodat. od 02. 2023
Uchwała Rady Nadzorczej nr 49/2022

UCHWAŁA Nr 48/2022.

Z dnia 29.09.2022 - W sprawie oplaty za windy od 2023roku.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 48/2022

UCHWAŁA Nr 47/2022.

Z dnia 29.09.2022 - W sprawie ogrzewania powierzchni wspólnych oraz pomieszczeń gospodarczych i dodatkowych.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 47/2022

UCHWAŁA Nr 46/2022.

Z dnia 29.09.2022 - W sprawie wyników ankiet dotyczących założenia monitoringu na ul.Cieszyńskiego 10.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 46/2022

UCHWAŁA Nr 45/2022.

Z dnia 29.09.2022 - W sprawie Korekta planu remontów
Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/2022

UCHWAŁA Nr 42/2022.

Z dnia 18.07.2022 - W sprawie zmian godzin pracy kasy.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 42/2022

UCHWAŁA Nr 38/2022.

Z dnia 26.05.2022 - W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 51/2019 Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 28.11.2019r w sprawie sprzedarzy działki nr (2/74 o pow. 313 m²)
Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/2022

UCHWAŁA Nr 32/2022.

Z dnia 26.05.2022 - W sprawie anulowania Uchwały nr 14/2022 z dnia 24.02.2022r Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Uchwała Rady Nadzorczej nr 32/2022

UCHWAŁA Nr 30/2022.

Z dnia 26.05.2022 - W sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Uchwała Rady Nadzorczej nr 30/2022

UCHWAŁA Nr 29/2022.

Z dnia 26.05.2022 - W sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/2022

UCHWAŁA Nr 28/2022.

Z dnia 26.05.2022 - W sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/2022

UCHWAŁA Nr 27/2022.

Z dnia 26.05.2022 - W sprawie zmian do Statusu Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2022

UCHWAŁA Nr 24/2022.

Z dnia 28.04.2022 - W sprawie sprawozdania Komisji Organizacyjno-Samorządowej Rady Nadzorczej NSM za 2021r.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/2022
Sprawozdanie Komisji Organizacyjno-Samorządowej

UCHWAŁA Nr 23/2022.

Z dnia 28.04.2022 - W sprawie sprawozdania Komisji GZM Rady Nadzorczej NSM za 2021r.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/2022
Sprawozdanie Komisji GZM

UCHWAŁA Nr 22/2022.

Z dnia 28.04.2022 - W sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej NSM za 2021r.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 22/2022
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA Nr 19/2022.

Z dnia 28.04.2022 - W sprawie przyjęcia wykonania planu gospodarczego-analizy za 2021r.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/2022

UCHWAŁA Nr 17/2022.

Z dnia 28.04.2022 - W sprawie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r do 31 grudnia 2021r oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z podsumowaniem wyników z badania sprawozdania finansowego NSM za 2021r.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 17/2022

UCHWAŁA Nr 16/2022.

Z dnia 24.02.2022 - W sprawie dostosowania budynków do zmiany antenowych instalacji zbiorowych w nadawaniu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na nowy standart DVB-T2/HEVC
Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2022

UCHWAŁA Nr 15/2022.

Z dnia 24.02.2022 - W sprawie wniosku złożonego dnia 09.02.2022 przez ..... dotyczącego anulowania opłaty dodatkowej dla lokalu przy ... w Sopocie.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2022

UCHWAŁA Nr 12/2022.

Z dnia 24.02.2022 - W sprawie zabudowy loggii w budynku.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2022

UCHWAŁA Nr 11/2022.

Z dnia 24.02.2022 - W sprawie remontu dachu budynku przy u.Kolberga 12 w Sopocie.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2022

UCHWAŁA Nr 07/2022.

Z dnia 27.01.2022 - W zprawie wymiany niesprawnych głowic termostatycznych ...
Uchwała Rady Nadzorczej nr 07/2022

UCHWAŁA Nr 05/2022.

Z dnia 27.01.2022 - W przedmiocie ponoszenia kosztów związanych z wysyłaniem korespondencji na żądanie.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/2022

UCHWAŁA Nr 04/2022.

Z dnia 27.01.2022 - W przedmiocie zatwierdzenia stawek za pomieszczenia gospodarcze i dodatkowe.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 04/2022

UCHWAŁA Nr 03/2022.

Z dnia 27.01.2022 - W przedmiocie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej dla miejsc postojowych.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/2022

UCHWAŁA Nr 02/2022.

Z dnia 27.01.2022 - W przedmiocie parkingów położonych przy ulicy Cieszyńskiego 4, Cieszyńskiego 8 i Cieszyńskiego 17.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/2022

UCHWAŁA Nr 01/2022.

Z dnia 27.01.2022 - W przedmiocie przyjęcia Regulaminu używania lokali i porządku domowego NSM.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/2022
 Prognoza  Pogody             Godziny Przyjęć Interesantów 
Poniedziałek
1200 - 1700
Wtorek
900 - 1300
Środa
900 - 1300
Czwartek
900 - 1300
Piątek
900 - 1300
  Ostatni Czwartek miesiąca w godzinach   
900 - 1700