Uchwały Rady Nadzorczej

 • UCHWAŁA Nr 24/2021.

  Z dnia 27.05.2021 - W sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków NSM. Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/2021
 • UCHWAŁA Nr 23/2021.

  Z dnia 27.05.2021 - Dotyczy korekty rzeczowego planu remontów nieruchomości budynkowych na oś.Brodwino na 2021 rok . Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/2021
 • UCHWAŁA Nr 22/2021.

  Z dnia 27.05.2021 - W sprawie sprawozdania Komisji Organizacyjno Samorządowej Rady Nadzorczej NSM za 2020r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 22/2021
 • UCHWAŁA Nr 21/2021.

  Z dnia 27.05.2021 - W sprawie sprawozdania Komisji GZM Rady Nadzorczej NSM za 2020r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2021
 • UCHWAŁA Nr 20/2021.

  Z dnia 27.05.2021 - W sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej NSM za 2020r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 20/2021
 • UCHWAŁA Nr 15/2021.

  Z dnia 29.04.2021 - W sprawie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r do 31 grudnia 2020r. oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z podsumowaniem wyników z badania sprawozdania finansowego NSM za 2020r.. Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2021
 • Podsumowanie wyników z badania sprawozdania finansowego za rok 2020 Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Sopocie. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. Sprawozdanie finansowe za okres 2020.01.01 - 2020.12.31.
 • UCHWAŁA Nr 14/2021.

  Z dnia 29.04.2021 - W sprawie przyjęcia wykonania planu gospodarczego-analizy za 2020 rok. Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2021
 • UCHWAŁA Nr 13/2021.

  Z dnia 29.04.2021 - W sprawie omówienia konieczności poniesienia kosztów związanych z lokalami użytkowymi przy ul.Cieszyńskiego 22. Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2021
 • UCHWAŁA Nr 12/2021.

  Z dnia 29.04.2021 - W sprawie omówienia konieczności poniesienia kosztów związanych z lokalami użytkowymi przy ul.Tatrzańskiej 19.. Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2021
 • UCHWAŁA Nr 03/2021.

  Z dnia 21.01.2021 - W sprawie zmian do Regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki lokalami NSM. Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/2021
 • UCHWAŁA Nr 02/2021.

  Z dnia 21.01.2021 - W sprawie zmian do Regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki lokalami NSM. Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/2021
 • UCHWAŁA Nr 01/2021.

  Z dnia 21.01.2021 - W sprawie zmian do Regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki lokalami NSM. Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/2021
 • UCHWAŁA Nr 85/2020.

  Z dnia 28.10.2020 - W przedmiocie przyjęcia planu gospodarczego na 2021rok. Uchwała Rady Nadzorczej nr 85/2020
 • UCHWAŁA Nr 84/2020.

  Z dnia 28.10.2020 - W sprawie przetargów dotyczących wymiany wind na ul.Kolberga 4C i ul.Kolberga 4A oraz wymiany ekranów balkonowych w bydynkach na ul.Kolberga 19 i Kolberga 25 w Sopocie.. Uchwała Rady Nadzorczej nr 84/2020
 • UCHWAŁA Nr 83/2020.

  Z dnia 28.10.2020 - W przedmiocie wyboru biegłego rewidenta. Uchwała Rady Nadzorczej nr 83/2020
 • UCHWAŁA Nr 80/2020.

  Z dnia 17.09.2020 - Dotyczy przyjecia założeń do opracowania projektu planu gospodarczego na 2021r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 80/2020
 • UCHWAŁA Nr 79/2020.

  Z dnia 17.09.2020 - Dotyczy przyjecia wykonania planu gospodarczego za II kwartał 2020r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 79/2020
 • UCHWAŁA Nr 76/2020.

  Z dnia 17.09.2020 - Dotyczy grabienia liści na osiedlu Brodwino. Uchwała Rady Nadzorczej nr 76/2020
 • UCHWAŁA Nr 75/2020.

  Z dnia 17.09.2020 - Dotyczy remontu bloku przy ul.Łokietka 47C w Sopocie. Uchwała Rady Nadzorczej nr 75/2020
 • UCHWAŁA Nr 72/2020.

  Z dnia 17.09.2020 - W sprawie wyników ankiety na malowanie klatki schodowej na ul.Kolberga 6C w Sopocie. Uchwała Rady Nadzorczej nr 72/2020
 • UCHWAŁA Nr 71/2020.

  Z dnia 17.09.2020 - W sprawie remontu dźwigu na ul.Kolberga 4C w Sopocie. Uchwała Rady Nadzorczej nr 71/2020
 • UCHWAŁA Nr 70/2020.

  Z dnia 17.09.2020 - W sprawie remontu dźwigu na ul.Kolberga 2A w Sopocie. Uchwała Rady Nadzorczej nr 70/2020
 • UCHWAŁA Nr 69/2020.

  Z dnia 17.09.2020 - W sprawie wniosków WZCZ z 2019r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 69/2020
 • UCHWAŁA Nr 68/2020.

  Z dnia 17.09.2020 - W sprawie dotyczącej balkonów wybudowanych bez zgody NSM. Uchwała Rady Nadzorczej nr 68/2020
 • UCHWAŁA Nr 67/2020.

  Z dnia 17.09.2020 - W sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków NSM we wrześniu 2020. Uchwała Rady Nadzorczej nr 67/2020
 • UCHWAŁA Nr 66/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 110 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 66/2020
 • UCHWAŁA Nr 65/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 125 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 65/2020
 • UCHWAŁA Nr 64/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 78 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 65/2020
 • UCHWAŁA Nr 63/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 122 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 63/2020
 • UCHWAŁA Nr 62/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 144 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 62/2020
 • UCHWAŁA Nr 61/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 147 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 61/2020
 • UCHWAŁA Nr 60/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 159 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 60/2020
 • UCHWAŁA Nr 59/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 16 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 59/2020
 • UCHWAŁA Nr 58/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 32 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 57/2020
 • UCHWAŁA Nr 57/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 43 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 57/2020
 • UCHWAŁA Nr 56/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 44 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 56/2020
 • UCHWAŁA Nr 55/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 52 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 55/2020
 • UCHWAŁA Nr 54/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 55 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 54/2020
 • UCHWAŁA Nr 53/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 98 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 53/2020
 • UCHWAŁA Nr 52/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - Dotyczy projektu nr 100 w "Budżecie Obywatelskim Sopot 2021" Uchwała Rady Nadzorczej nr 52/2020
 • UCHWAŁA Nr 51/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - W sprawie wyników przetargów dotyczących prac remontowych nieruchomości na ul.Łokietka 47c garażoparkingu na ul.Cieszyńskiegi 2 w Sopocie Uchwała Rady Nadzorczej nr 51/2020
 • UCHWAŁA Nr 50/2020.

  Z dnia 27.08.2020 - W sprawie wzmocnienia sygnału telefoni komórkowej na oś.Brodwino . Uchwała Rady Nadzorczej nr 50/2020
 • UCHWAŁA Nr 46/2020.

  Z dnia 30.07.2020 - Dotyczy przyjęcia wykonania planu gospodarczego za 1 półrocze 2020r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 46/2020
 • UCHWAŁA Nr 44/2020.

  Z dnia 30.07.2020 - W sprawie przyłącza telekomunikacyjnego przy ul.Tatrzańskiej 19. Uchwała Rady Nadzorczej nr 44/2020
 • UCHWAŁA Nr 43/2020.

  Z dnia 30.07.2020 - Dotyczy remontu posadzki w piwnicy przy ul.Kolberga 6A w Sopocie. Uchwała Rady Nadzorczej nr 43/2020
 • UCHWAŁA Nr 42/2020.

  Z dnia 30.07.2020 - Dotyczy pisma mieszkańców ul.Kolberga 6A. Uchwała Rady Nadzorczej nr 42/2020
 • UCHWAŁA Nr 38/2020.

  Z dnia 25.06.2020 - W sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej NSM za 2019r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/2020
 • UCHWAŁA Nr 38/2020.

  Z dnia 25.06.2020 - W sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej NSM za 2019r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/2020
 • UCHWAŁA Nr 37/2020.

  Z dnia 25.06.2020 - W sprawie telefoni komórkowej. Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/2020
 • UCHWAŁA Nr 36/2020.

  Z dnia 28.05.2020 - Dotyczy sprawozdania Komisji Organizacyjno-Samorządowej Rady Nadzorczej NSM za 2019r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 36/2020
 • UCHWAŁA Nr 35/2020.

  Z dnia 28.05.2020 - Dotyczy sprawozdania Komisji GZM Rady Nadzorczej NSM za 2019r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/2020
 • UCHWAŁA Nr 34/2020.

  Z dnia 28.05.2020 - Dotyczy sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej NSM za 2019r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 34/2020
 • UCHWAŁA Nr 33/2020.

  Z dnia 28.05.2020 - Dotyczy pisma mieszkańców Kolberga 18B . Uchwała Rady Nadzorczej nr 33/2020
 • UCHWAŁA Nr 32/2020.

  Z dnia 28.05.2020 - Dotyczy koszenia trawników. Uchwała Rady Nadzorczej nr 32/2020
 • UCHWAŁA Nr 29/2020.

  Z dnia 28.05.2020 - Dotyczy zgody z uwagi na Kov19 wprowadzenie 0% stopy odsetek od zadłużeń z tytułu opłat czynszowych na lokale mieszkalne, miejsca postojowe i garaże oraz najem lokali użytkowych w miesiącu marzec oraz kwiecień . Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/2020
 • UCHWAŁA Nr 28/2020.

  Z dnia 28.05.2020 - Dotyczy lokali użytkowych Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/2020
 • UCHWAŁA Nr 27/2020.

  Z dnia 28.05.2020 - Dotyczy korekty rzeczowego planu remontów nieruchomości budynkowych na oś. Brodwino na 2020 rok. Uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2020
 • UCHWAŁA Nr 26/2020.

  Z dnia 28.05.2020 - W przedmiocie miesięcznej dodatkowej opłaty na wymianę i obsługę wodomierzy z odczytem radiowym w lokalach mieszkalnych na oś. Brodwino. Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/2020
 • UCHWAŁA Nr 24/2020.

  Z dnia 28.05.2020 - Dotyczy korespondencji w sprawie "Sopockiego Kodeksu dobrych praktyk" Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/2020
 • UCHWAŁA Nr 17/2020.

  W sprawie zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestarzennego rejonu ulicy Władysława Cieszyńskiego na osiedlu "Brodwino". Uchwała Rady Nadzorczej nr 17/2020
 • UCHWAŁA Nr 2/2020.

  W sprawie w sprawie ewentualnego zbycia gruntów.
  . Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2029


 • Do otwarcia plików wymagany jest program Acrobat Reader.Pobierz Acrobat Reader