Zarząd NSM
Szawdyńska MariaPrezes Zarządu
Dąbrowska Irena Z-ca Prezesa