O Spółdzielni

NSM Sopot

Historia spółdzielni


Początki spółdzielni sięgają 10 października 1957roku. Wówczas odbyło się Zebranie Założycielskie Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w którym uczestniczyło 40 członków założycieli.


Na Zebraniu Założycielskim podjęto szereg wiążących uchwał. Przede wszystkim ustanowiono Statut Spółdzielni i program działalności inwestycyjnej. Z pośród uczestników zebrania wyłoniono Radę Nadzorczą Spółdzielni oraz Zarząd Spółdzielni. w dniu 29 listopada 1957 roku spółdzielnia została zarejestrowana w sądzie Powiatowym dla Miasta Gdańska w Gdańsku.


Zasadniczy rozwój spółdzielni nastąpił w latach 70-tych i 80-tych. Wówczas siedzibą spółdzielni był Gdańsk, natomiast obszary działania inwestycyjnego stanowiły tereny całego Trójmiasta.


Kilka zdań o dzielnicy Sopotu Brodwino


       Brodwino to osiedle składające się z 17 dziesięciopiętrowych wieżowców, które wypełniły szczelnie całą zachodnią część doliny Kamiennego Potoku dopiero w latach 70 XX wieku. Dlatego wielu z nas zapewne zdziwi fakt, że archeolodzy odnaleźli w okolicach Kamiennego Potoku ślady osadnictwa sprzed 5 tysięcy lat.
        Najstarszy zapis wskazujący na istnienie w tym miejscu osady zwanej Brutnino pochodzi z 1255 roku, ale naukowcy twierdzą, że jest to średniowieczny zapis słowa, które czytało się „Brodnino”. Już kilkanaście lat później 5 marca 1283 r,. pomorski książę Mściwoj II nadał Sopot i Brudvino zakonowi oliwskich cystersów. Jak pisze Błażej Śliwiński w monografii Dzieje Sopotu do roku 1945, „z (…) przywileju z 1342 roku wystawionego przez Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżowskiego opatowi oliwskiemu wynika, iż ówczesna wieś Brodwino graniczyła z Kackiem i wybrzeżami Zatoki Gdańskiej, a jej północną granicę stanowiła rzeka Swelinia. Opis granic wspomina nadto wyznaczające je wielkie głazy narzutowe, wynika z niego, iż obszar Brodwina obejmował dzisiejszy Kamienny Potok”. W dokumentach z tamtych lat przechowywanych w klasztorze wymienia się dodatkowe przywileje płynące z posiadania tych dwóch wsi, jak np. możliwość połowu ryb, czy pozwolenie na zbieranie bursztynu, drogocennego surowca będącego przedmiotem handlu całą Europą. W połowie XVI wieku Brodwino włączono pod władanie sołtysa sprawującego administracyjny zarząd nad sopockimi dworami, a nazwy Brodwino używano po prostu dla oznaczenia północno-zachodniej części rozległej wsi, jaką stanowił wówczas Sopot.
        Z planu Schirschmidta z 1714 r. ukazującego topografię poszczególnych majątków wynika, że dzisiejsze Brodwino należało do pięciu sopockich dworów, a teren porośnięty był świerkowym lasem. Nazwa Brodwino pochodzi od słowa „brodzić”, czyli przechodzić przez rzekę brodem, w miejscu płytkiej wody. Zważywszy, że wioska leżała nad pięknym, płynącym wówczas dnem doliny Kamiennym Potokiem – nie ma wątpliwości, że wyjaśnienie nazwy jest słuszne. W chwili powstawania miasta, nasza dolina Kamiennego Potoku była pustą leśną polaną, a głębiej w lesie, przy tzw. Drodze Wielkokackiej (Malczewskiego) był posterunek graniczny pomiędzy Wolnym Miastem Gdańskiem a Polską.
        Tak więc opis współczesnego Brodwina zacząć należy od pierwszej połowy XX wieku, gdy dla rozwijającego się w latach 30 Kamiennego Potoku w górnej części doliny powstało ujecie wody (1926r) i ogrodnictwa. Na samym końcu polany za osiedlem i ujęciem wody już tylko kupka gruzu została po zamieszkałym jeszcze w latach 20 XX w baraczku, obok była niegdyś plantacja truskawek i dwie szklarnie. Pierwsi mieszkańcy osiedla pamiętają sporych rozmiarów murowany dom stojący na górce, przy której ulica Cieszyńskiego łączy się z ulicą Kolberga. Była to okazała siedziba przedwojennego ogrodnictwa, bo wokół, aż do obecnego stawku przy ul. Obodrzyców, gdzie Kamienny Potok na chwilę wychodzi na powierzchnie, były pola uprawne, hodowano tam nawet szparagi. Rosły też drzewa owocowe i wielka plantacja porzeczek. Jeszcze w latach sześćdziesiątych było to chętnie odwiedzane przez mieszkańców Kamiennego Potoku zagłębie owocowe. Po wojnie ogrodnik wyjechał do Niemiec, a w opuszczonym domu zamieszkali nowi lokatorzy. Byli tam jeszcze , kiedy w roku 1958 przyjechała ze Słupska na Brodwino rodzina Pani Marii Januszewskiej, naszej niezapomnianej Ogrodniczki. Państwo Januszewscy wybudowali dom na miejscu obecnej szkoły, wokół mieli swoje ogrodnictwo, a naprzeciwko była ferma lisów. Ta maleńka społeczność z leśnej doliny żyła w surowych warunkach, bez autobusu, bez sklepu. Dzieci chodziły na piechotę do szkoły w Kamiennym Potoku, co zimą było prawdziwym wyzwaniem.
        Kiedy w połowie lat 70 XX wieku Sopot zaczął się rozrastać i zaczęto szukać nowych lokalizacji pod osiedla, fermę lisów zamknięto, a Januszewscy musieli się przenieść na jej miejsce przy strumyku. Tam na powierzchni pół hektara wyrosło nowe ogrodnictwo pani Marii. Pomagali jej w pracy córka z zięciem, i przez ponad trzydzieści lat było to ulubione źródło nowalijek i centrum spotkań towarzyskich „przy straganie”. Budowę osiedla zaczęto w 1974 r. od kotłowni, ale już wkrótce od końca w dół w stronę Kamiennego Potoku zaczęły wyrastać potężne domy. Planowane osiedle miało mieć u szczytu tylko trzy bloki przy ul. Malczewskiego – dla zachowania przepływu powietrza przez dolinę, stanowiącą „lewe płuco” Sopotu (prawe to Dolina Świemirowska, działki przy ul. Reja). Szybko jednak, ze względów ekonomicznych i „głodu mieszkań” dla powojennych roczników wyżu demograficznego – dołożono drugi rząd wieżowców. W styczniu 1976 r. pierwsi lokatorzy zamieszkali w bloku nr 31, ale już wznoszono obok dalsze budynki. Warunki życiowe były iście pionierskie. Na parterze pierwszego wieżowca otwarto mały sklepik spożywczy, a na takim odludziu w całym bloku były tylko dwa telefony… . Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – jak sama nazwa wskazuje – przywiodła w tę dolinę dużą rzeszę „belfrów”, zamieszkało tu bardzo wielu nauczycieli i wykładowców trójmiejskich uczelni.
        Dla 17 bloków i kilku tysięcy lokatorów musiały powstać dalsze elementy infrastruktury. Dlatego równolegle domami zaczęto budować centrum handlowe, a w 1978 rozpoczęło działalność Przedszkole nr 12 i Szkoła Podstawowa nr 9. W 1980 roku zatroszczono się o ciało i ducha – stanęła przychodnia zdrowia, a mieszkańcy Kamiennego Potoku i Brodwina, po zebraniu ponad sześciu tysięcy podpisów, otrzymali zgodę Wojewody na budowę kościoła. Jeszcze tego samego roku latem pierwsze msze odbywały się na trawiastym wzgórzu, na miejscu późniejszego kościoła, ale już pasterkę w grudniu 1981 r. odprawił nasz pierwszy ksiądz, ś.p. Franciszek Jarząb, pod dachem. Powstała duża kaplica, która przez wiele lat pełniła funkcję kościoła, aż do czasu wybudowania nowej świątyni w 2004 r.
        Osiedle tętniło życiem, dorastało nowe pokolenie rdzennych Brodwiniaków, więc dyrekcja szkoły, p. Andrzej Szczepański i p. Wiesława Rozwadowska postawili sobie ambitne zadanie – stworzyć na Brodwinie dla naszych dzieci liceum. Powstało w 1990 roku, choć początki były – trudne. Pierwsze roczniki uczyły się w pawilonach, w pomieszczeniach wynajmowanych do Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w piwnicy „dziewiątki”, a nawet w wynajętym mieszkaniu w sąsiednim wieżowcu. Ale do szkoły wkrótce dobudowano piękną, nowoczesną bryłę środowiskowego Liceum Ogólnokształcącego, obecnie III LO, które od 2010 r. nosi imię Agnieszki Osieckiej. Jest to jedyna zbudowana po wojnie w Sopocie szkoła średnia. Bogactwem Brodwina jest jego położenie, las na wyciągnięcie ręki, piękny deptak w centrum, samowystarczalność dzięki usługom. To jakby małe miasteczko, a przez niemal 40 lat wytworzyły się silne więzi sąsiedzkie.
        Na lata 90-te przypadł spadek ilości budowanych mieszkań, nastąpiły również zmiany w strukturze administracyjnej spółdzielni. Od macierzystej jednostki zaczęły wydzielać się mniejsze spółdzielnie. Aktualnie zasoby mieszkaniowe Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmują 17 budynków mieszkalnych na osiedlu Brodwino w Sopocie oraz 25 mieszkań w budynku przy ul. Łokietka 47C w Sopocie. Osiedle Brodwino położone jest w północno-zachodniej części Sopotu na terenie doliny otoczonej lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i graniczy z dzielnicą Kamienny Potok oraz z terenem Gdyni. Na terenie osiedla dominuje wysoka zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z lat 70-tych.


Diariusz


Diariusz powstawania, rozwoju i modernizacji
Osiedla Brodwino w Sopocie

 

Lata

Obiekt

Komentarz

1974

Kotłownia

Początkowo kotłownia zasilana była na miał węglowy. Natomiast od 1997 roku kotłownia jest zasilana gazem.

1976

Bloki przy ul. Kolberga 31 - 17

Budynki typu „gdańskiego”. Porządek numerów wskazuje na kolejność powstawania budynków.

1976

Bloki przy ul. Kolberga 18 - 12

Budynki typu „kokoszkowego”. Porządek numerów wskazuje na kolejność powstawania budynków.

1977

Bloki przy ul. Kolberga 6 - 2

Budynki typu „kokoszkowego”. Porządek numerów wskazuje na kolejność powstawania budynków.

1977

Bloki przy ul. Cieszyńskiego 18 - 10

Budynki typu „gdańskiego”. Porządek numerów wskazuje na kolejność powstawania budynków.

1978

Szkoła Podstawowa nr 9

z oddziałami integracyjnymi

Szkoła Podstawowa w roku 1984 przyjęła imię Władysława Sikorskiego.

1978

Przedszkole nr 12 z oddziałami

integracyjnymi

Dostosowane do potrzeb dzieci, posiadające gabinet terapii pedagogicznej oraz salkę do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

1980

Przychodnia zdrowia

Obecnie mieści NZOZ „Jedynka” oraz „Brodwino”.

1981

Parafia pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego

Pierwsze nabożeństwa odbywały się w piwnicy domu przy ul. Małopolskiej 44.

Po erygowaniu parafii i przydzieleniu jej gruntu - w kaplicy przy ulicy Kujawskiej, od 2004 roku w nowo-wybudowanym kościele.

1975-1983

Centrum handlowo - usługowe

Siedziba Spółdzielni, biblioteka, piekarnia, sklep samoobsługowy MERKUS, sklep papierniczy, salon fryzjerski, gabinet kosmetyczny, apteka, zakład złotniczy, kwiaciarnia, restauracja, sklep spożywczo – warzywniczy, sklep z odzieżą używaną, saloniki prasowe, sklep zoologiczny, sklep mięsny, poczta, zakład optyczny, siłownia, salon odnowy biologicznej, pasmanteria, drogeria, sklep obuwniczy.

1990

III Liceum Ogólnokształcące

Powstało początkowo jako Środowiskowe Liceum Ogólnokształcące, a w roku 2010 przyjęło imię Agnieszki Osieckiej

1993

Parking dwupoziomowy

Wybudowany z inicjatywy właścicieli samochodów na zasadach własnościowych.

2001-2002

Wymiana sieci wodociągowej

Skutecznie zażegnała licznym awariom na sieci wodociągowej.

2003-2008

Docieplanie budynków przy ul. Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 29, 31 Cieszyńskiego 10, 12, 14, 18

Wykonano docieplenia styropianem o gr. 12 cm ścian wcześniej nieocieplonych, tym samym zmieniono kolorystykę elewacji budynków mieszkalnych Osiedla Brodwino.

2009

Boisko Orlik

W ramach akcji „Moje boisko-Orlik 2012”otwarto boisko piłkarskie ze sztuczną murawą oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną.

2011

Wykonanie dróg p.poż., przy ul. Kolberga 2, 4, 6

Wykonano drogi przeciwpożarowe, wymieniono nawierzchnię dróg i chodników. Dodatkowo wykonano miejsca postojowe.

2011-2012

Wykonanie dróg p.poż., przy ul. Kolberga 17, 19, 23, 25, 29, 31

Wykonano drogi przeciwpożarowe, wymieniono nawierzchnię dróg i chodników. Dodatkowo wykonano miejsca postojowe.

2012-2013

Wykonanie dróg p.poż., przy ul. Kolberga 12, 14, 16, 18

Wykonano drogi przeciwpożarowe, wymieniono nawierzchnię dróg i chodników. Dodatkowo wykonano miejsca postojowe.

2012

Ścieżka rowerowa

Od 2013 roku istnieje możliwość wypożyczania rowerów miejskich.

2013

Plac ćwiczeń dla dorosłych

Siłownię sfinansowano z Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Sopotu, w którym

mieszkańcy wybierali, jakie inwestycje powinny zostać zrealizowane w ich dzielnicach.

2014

Oczko wodne z fontanną

Rewitalizację oczka sfinansowano w 50 % z Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Sopotu i 50 % finansowane z funduszu remontowego Spółdzielni.

2015

Plac zabaw dla najmłodszych

Plac zabaw dla najmłodszych został od wykonany i sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Sopotu, natomiast ogrodzenie z funduszu remontowego Spółdzielni

2015

Wykonano modernizację instalacji p.poż w budynkach Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16

Wykonano modernizację instalacji p.poż w budynkach Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16

2015

Docieplenie ściany i remont balkonów – Kolberga 29

Docieplenie ściany i remont balkonów – Kolberga 29

2015-2018

Wykonano docieplenie stopodachów w budynkach Kolberga 2,4,6,12,23,25,29,31

Wykonano docieplenie stopodachów w budynkach Kolberga 2,4,6,12,23,25,29,31

2016

Wykonanie dróg p.poż., przy ul. Cieszyńskiego 10, 12

Wykonano drogi przeciwpożarowe, wymieniono nawierzchnię dróg i chodników. Dodatkowo wykonano miejsca postojowe.

2016

Wykonanie podjazdu

dla niepełnosprawnych Kolberga 19

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych Kolberga 19

2016

Wykonano nową sieć ciepłowniczą zmodernizowano węzły cieplne

Podłączono budynki osiedla Brodwino do miejskiej sieci ciepłowniczej z Gdańska

2017

Wykonanie dróg p.poż., przy ul. Cieszyńskiego 14

Wykonano drogi przeciwpożarowe, wymieniono nawierzchnię dróg i chodników. Dodatkowo wykonano miejsca postojowe.

2017

Wymieniono okna w piwnicach budynków przy ul. Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 29, 31, Cieszyńskiego 10, 12, 14, 18

Wymieniono okna w piwnicach budynków przy ul. Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 29, 31, Cieszyńskiego 10, 12, 14, 18

2017

Nasadzenie magnolii na terenie osiedla


Magnolie otrzymane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2018

Wymiana WLZ w budynku przy ul. Kolberga 23

Wykonano wymianę WLZ

2018

Wykonanie dróg p.poż., przy ul. Cieszyńskiego 18

Wykonano drogi przeciwpożarowe, wymieniono nawierzchnię dróg i chodników. Dodatkowo wykonano miejsca postojowe.

2018

Pilotażowa wymiana ekranów balkonowych pion M-3 budynku przy ul. Kolberga 19

Pilotażowa wymiana ekranów balkonowych pion M-3 budynku przy ul. Kolberga 19


 

Galeria

Rok 2016

NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot

Rok 2013

NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot

Lata 90-te

NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot

Rok 1975

NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot
NSM Sopot