Rada Nadzorcza NSM


  Dnia 03.06.2019 r. Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ukonstytuowała się następująco:

  Skład Rady Nadzorczej:


  1. Elżbieta Wawrzyniak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

  2. Danuta Marchewicz - Z-ca Przewodniczacej, Sekretarz

  3. Barbara Piotrowska - Przewodnicząca Komisji GZM,

  4. Grzegorz Wendykowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

  5. Peter Downar - Przewodniczący Komisji Samorządowo-Organizacyjnej.

  6. Anna Karolewska - Członek Komisji Rewizyjnej,

  7. Eugeniusz Ratajczak - Członek Komisji Rewizyjnej,

  8. Wanda Mastalerz - Członek Komisji Samorządowo-Organizacyjnej.

  9. Katarzyna Strzedzińska - Członek Komisji Samorządowo-Organizacyjnej.

10. Marcin Platha - Członek Komisji GZM.

11. Ryszard Zasławski - Członek Komisji GZM.


Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w poniedziałki od 16 00 – 17 00 .