Historia spółdzielni

NSM      Początki spółdzielni sięgają 10 października 1957roku. Wówczas odbyło się Zebranie Założycielskie Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w którym uczestniczyło 40 członków założycieli. Na Zebraniu Założycielskim podjęto szereg wiążących uchwał. Przede wszystkim ustanowiono Statut Spółdzielni i program działalności inwestycyjnej. Z pośród uczestników zebrania wyłoniono Radę Nadzorczą Spółdzielni oraz Zarząd Spółdzielni. w dniu 29 listopada 1957 roku spółdzielnia została zarejestrowana w sądzie Powiatowym dla Miasta Gdańska w Gdańsku. Zasadniczy rozwój spółdzielni nastąpił w latach 70-tych i 80-tych. Wówczas siedzibą spółdzielni był Gdańsk, natomiast obszary działania inwestycyjnego stanowiły tereny całego Trójmiasta. Na lata 90-te przypadł spadek ilości budowanych mieszkań, nastąpiły również zmiany w strukturze administracyjnej spółdzielni. Od macierzystej jednostki zaczęły wydzielać się mniejsze spółdzielnie. Aktualnie zasoby mieszkaniowe Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmują 17 budynków mieszkalnych na osiedlu Brodwino w Sopocie oraz 25 mieszkań w budynku przy ul. Łokietka 47C w Sopocie. Osiedle Brodwino położone jest w północno-zachodniej części Sopotu na terenie doliny otoczonej lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i graniczy z dzielnicą Kamienny Potok oraz z terenem Gdyni. Na terenie osiedla dominuje wysoka zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z lat 70-tych.

 Diariusz  

1974KotłowniaPoczątkowo kotłownia zasilana była na miał węglowy. Natomiast od 1997 roku kotłownia jest zasilana gazem.
1976Bloki przy ul. Kolberga 31 - 17Budynki typu „gdańskiego”. Porządek numerów wskazuje na kolejność powstawania budynków.
1976Bloki przy ul. Kolberga 18 - 12Budynki typu „kokoszkowego”. Porządek numerów wskazuje na kolejność powstawania budynków.
1977Bloki przy ul. Kolberga 6 - 2Budynki typu „kokoszkowego”. Porządek numerów wskazuje na kolejność powstawania budynków.
1977Bloki przy ul. Cieszyńskiego 18 - 10Budynki typu „gdańskiego”. Porządek numerów wskazuje na kolejność powstawania budynków.
1978Szkoła Podstawowa nr 9 z oddziałami integracyjnymi Szkoła Podstawowa w roku 1984 przyjęła imię Władysława Sikorskiego
1978Przedszkole nr 12 z oddziałami integracyjnymi Dostosowane do potrzeb dzieci, posiadające gabinet terapii pedagogicznej oraz salkę do rehabi-litacji dzieci niepełnosprawnych.
1980Przychodnia zdrowiaObecnie mieści NZOZ „Jedynka” oraz „Brodwino”.
1981Parafia pod wezwaniem Zesłania Ducha ŚwiętegoPierwsze nabożeństwa odbywały się w piwnicy domu przy ul. Małopolskiej 44. Po erygowaniu parafii i przydzieleniu jej gruntu - w kaplicy przy ulicy Kujawskiej, od 2004 r. w nowo-wybudowanym kościele
1975-1983Centrum handlowo - usługowe Siedziba Spółdzielni, biblioteka, piekarnia, sklep samoobsługowy MERKUS, sklep papierniczy, salon fryzjerski, gabinet kosmetyczny, apteka, zakład złotniczy, kwiaciarnia, restauracja, sklep spożywczo – warzywniczy, sklep z odzieżą używaną, saloniki prasowe, sklep zoologiczny, sklep mięsny, poczta, zakład optyczny, siłownia, salon odnowy biologicznej, pasmanteria, drogeria, sklep obuwniczy.
1990III Liceum OgólnokształcącePowstało początkowo jako Środowiskowe Liceum Ogólnokształcące, a w roku 2010 przyjęło imię Agnieszki Osieckiej
1993Parking dwupoziomowyWybudowany z inicjatywy właścicieli samochodów na zasadach własnościowych.
2001-2002Wymiana sieci wodociągowejSkutecznie zażegnała licznym awariom na sieci wodociągowej.
2003-2008Docieplanie budynków mieszkalnych przy ul.Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 29, 31 ul.Cieszyńskiego 10, 12, 14, 18Wykonano docieplenia styropianem o gr. 12 cm ścian wcześniej nieocieplonych, tym samym zmieniono kolorystykę elewacji budynków mieszkalnych Osiedla Brodwino przy ul. Kolberga 4, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 29, 31 Cieszyńskiego 10, 12, 14, 18
2011Wykonanie dróg p.poż., przy ul. Kolberga 2, 4, 6Wykonano drogi przeciwpożarowe, wymieniono nawierzchnię dróg i chodników przy ul. Kolberga 2,4,6. Dodatkowo wykonano miejsca postojowe.
2011-2012Wykonanie dróg p.poż., przy ul. Kolberga 17, 19, 23, 25, 29, 31Wykonano drogi przeciwpożarowe, wymieniono nawierzchnię dróg i chodników przy ul. Kolberga 17,19,23,25,29,31. Dodatkowo wykonano miejsca postojowe.
2012-2013Wykonanie dróg p.poż., przy ul. Kolberga 12, 14, 16, 18Wykonano drogi przeciwpożarowe, wymieniono nawierzchnię dróg i chodników przy ul. Kolberga 12,14,16,18. Dodatkowo wykonano miejsca postojowe.
2013Plac ćwiczeń dla dorosłychSiłownię sfinansowano z Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Sopotu, w którym mieszkańcy wybierali, jakie inwestycje powinny zostać zrealizowane w ich dzielnicach.
2014Oczko wodne z fontannąRewitalizację oczka sfinansowano w 50 % z Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Sopotu i 50 % finansowane z funduszu remontowego Spółdzielni.
2015Plac zabaw dla najmłodszychPlac zabaw dla najmłodszych został wykonany i sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Sopotu, natomiast ogrodzenie z funduszu remontowego Spółdzielni.
2015Wykonano modernizację instalacji p.poż w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16Wykonano modernizację instalacji p.poż w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16.
2015Docieplenie ściany i remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 29Docieplenie ściany i remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 29.
2015Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych budynek mieszkalny przy ul. Kolberga 25Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych budynek mieszkalny przy ul. Kolberga 25.
2015-2018Wykonano docieplenie stropodachów w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 2,4,6,12,23,25,29,31Wykonano docieplenie stropodachów w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 2,4,6,12,23,25,29,31.
2016Wykonanie dróg p.poż., w budynkach mieszkalnych przy ul. Cieszyńskiego 10,12Wykonano drogi przeciwpożarowe, wymieniono nawierzchnię dróg i chodników w budynkach mieszkalnych przy ul. Cieszyńskiego 10,12. Dodatkowo wykonano miejsca postojowe.
2016Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych budynek mieszkalny przy ul. Kolberga 19Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych budynek mieszkalny przy ul. Kolberga 19.
2016Wykonano nową sieć ciepłowniczą zmodernizowano węzły cieplne Podłączono budynki osiedla Brodwino do miejskiej sieci ciepłowniczej z Gdańska.
2017Wykonanie dróg p.poż., przy ul. Cieszyńskiego 14 Wykonano drogi przeciwpożarowe, wymieniono nawierzchnię dróg i chodników przy ul. Cieszyńskiego 14. Dodatkowo wykonano miejsca postojowe.
2017Wymieniono okna w piwnicach budynków mieszkalnych przy ul. Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 29, 31, Cieszyńskiego 10, 12, 14, 18Wymieniono okna w piwnicach budynków mieszkalnych przy ul. Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 29, 31, Cieszyńskiego 10, 12, 14, 18.
2017Nasadzenie magnolii na terenie osiedlaMagnolie otrzymane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
2018Wymiana WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 23Wykonano wymianę WLZ budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 23.
2018Wykonanie dróg p.poż., przy ul. Cieszyńskiego 18 Wykonano drogi przeciwpożarowe, wymieniono nawierzchnię dróg i chodników przy ul. Cieszyńskiego 18. Dodatkowo wykonano miejsca postojowe.
2018Pilotażowa wymiana ekranów balkonowych pion M-3 w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 19Pilotażowa wymiana ekranów balkonowych pion M-3 w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 19.
2019Pilotażowe wykonanie wind dojeżdżających do poziomu gruntu w budynkach mieszkalnych : Kolberga 23, Kolberga 31, Kolberga 6A. Dostosowanie wind dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi, tj. z dojazdem do powierzchni gruntu w budynkach mieszkalnych : Kolberga 23, Kolberga 31, Kolberga 6A.
2019Wymiana WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 4BWykonano wymianę WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 4B.
2019Pilotażowe wykonanie oddymiania klatki schodowej, wraz z drogami ewakuacyjnymi w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 25 Pilotażowe wykonanie oddymiania klatki schodowej, wraz z drogami ewakuacyjnymi w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 25.
2020Wykonanie oddymiania klatki schodowej, wraz z drogami ewakuacyjnymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 19 i Cieszyńskiego 12Wykonano oddymiania klatki schodowej, wraz z drogami ewakuacyjnymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 19 i Cieszyńskiego 12.
2020Remont pokrycia dachu- w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 18Wykonano nowe pokrycie i wykonano drobne naprawy instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 18.
2020Wymiana ekranów balkonów- w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 2 (2 piony), Kolberga 12 (1 pion), Kolberga 14 (1 pion), Kolberga 17 (2 piony), Kolberga 19 (2 piony), Kolberga 23 (1-pion).Wykonano wymianę ekranów balkonów i remont balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 2,12,14,17,19,23. Nowe ekrany wykonano z płyt HPL odpornych na warunki atmosferyczne.
2020Docieplenie budynku wraz z wymianą okien – w budynku przy ul. Kolberga 9Zmieniono elewację budynku przy ul. Kolberga 9: docieplono ściany i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową (częściowo), odmalowano schody zewnętrzne do budynku.
2020Remont częściowy elewacji garażoparkinguPomalowano trzy ściany budynku garażowego, podjazd na górny poziom, wymieniono pordzewiałe części.
2021Remont balkonów z wymianą ekranów balkonowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 19 (jeden pion), Kolberga 25 (2 piony)Wykonano wymianę ekranów balkonów i remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 19,25. Nowe ekrany wykonano z płyt HPL odpornych na warunki atmosferyczne.
2021Wykonanie oddymiania klatki schodowej, wraz z drogami ewakuacyjnymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 17 i Cieszyńskiego 10Wykonano oddymiania klatki schodowej, wraz z drogami ewakuacyjnymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 17 i Cieszyńskiego 10 – zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej.
2021Remont pokrycia dachu – w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 6Wykonano nowe pokrycie i wykonano drobne naprawy instalacji odgromowej oraz docieplono dach nad klatkami schodowymi w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 6.
2021Wymiana WLZ w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 12A i 14DWykonano wymianę WLZ w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 12A i 14D – dostosowano instalację elektryczną w klatce do współczesnych zapotrzebowań mocy.
2021Wykonanie wymiany windy na dojeżdżającą do poziomu gruntu w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 4CDostosowanie wind dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi, tj. wykonano windę z dojazdem do poziomu gruntu w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 4C.
2019 - 2021Wykonano docieplenie stropodachów w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 16,17, 29 oraz Cieszyńskiego 10,12,14 i 18Wykonano docieplenie stropodachów w budynkach mieszkalnych Kolberga 16,17, 29 oraz Cieszyńskiego 10,12,14 i 18.
2022Wykonanie wymiany windy na dojeżdżającą do poziomu gruntu w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 4A, Kolberga 18A oraz Kolberga 29Dostosowanie wind dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi, tj. wykonano windę z dojazdem do 11 piętra oraz zjazdem do poziomu gruntu w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 4A i Kolberga 18A. W budynku przy ul. Kolberga 29 wymieniona winda dojeżdża do poziomu gruntu – wykonano dodatkowe wyjście z budynku i nowej windy po przeciwnej stronie budynku, gdzie wykonano oświetloną wiatę wejściową oraz chodnik dochodzący do istniejącego dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2022Wykonanie oddymiania klatki schodowej, wraz z drogami ewakuacyjnymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 31 i Cieszyńskiego 14Wykonano oddymiania klatki schodowej, wraz z drogami ewakuacyjnymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 31 i Cieszyńskiego 14– zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej.
2022Zakończono program związany z docieplenie stropodachów budynków mieszkalnych – prace wykonano w ostatnim budynku - przy ul. Kolberga 18Wykonano docieplenie stropodachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga18.
2022Wymiana WLZ w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 12B, Kolberga14C oraz Kolberga 2CWykonano wymianę WLZ w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 12B i 14C oraz Kolberga 2C – dostosowano instalację elektryczną w klatce do współczesnych zapotrzebowań mocy.
2022Remont pokrycia dachu – w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 4 i Kolberga 12Wykonano nowe pokrycie i wykonano drobne naprawy instalacji odgromowej oraz docieplono dach nad klatkami schodowymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Kolberga 4 oraz Kolberga 12. Naprawiono i pomalowano deflektory na dachach remontowanych budynków.
2022Remont instalacji deszczowej w budynku przy ul. Kolberga 12BWymieniono w szybie obok windy zerwaną rurę deszczową odprowadzającą wodę z dachu nad klatką B budynku przy ul. Kolberga 12
2022Zakończono likwidację tzw. „długich gwintów” na instalacji gazowej w piwnicach budynkówZastąpiono –zgodnie z obowiązującymi przepisami- istniejące na instalacji gazowej w piwnicach budynków połączenia na tzw „długi gwint” połączeniami spawanymi. Prace wykonano w budynkach przy ul. Kolberga 29 i ul. Cieszyńskiego 14.
2022Wyremontowano wraz z uzupełnieniem docieplenia i pomalowaniem ścianę bez okien od strony pnWyremontowano wraz z uzupełnieniem docieplenia (poprzez dodanie warstwy styropianu) i pomalowaniem ścianę bez okien od strony PN w budynku przy ul. Kolberga 23.
2022Wymiana podzielników ciepłaZe względu na upływ 10letniego okresu legalizacji wodomierzy przystąpiono do ich wymiany.
2022Wymiana przemienników antenowychZe względu na zmianę w nadawaniu naziemnej TV cyfrowej, aby umożliwić odbiór abonamentom należało wymienić przemienniki antenowe na nowoczesne , zapewniające odbiór programów w nowym sposobie emisji. Nowoczesne przemienniki umożliwiają odbiór 32 Mux-ów w dowolnej konfiguracji programowej

Galeria Fotografi

1 / 34
Rok 2016
2 / 34
Rok 2016
3 / 34
Rok 2016
4 / 34
Rok 2016
5 / 34
Rok 2016
6 / 34
Rok 2016
7 / 34
Rok 2016
8 / 34
Rok 2016
9 / 34
Rok 2016
10 / 34
Rok 2016
11 / 34
Rok 2016
12 / 34
Rok 2016
13 / 34
Rok 2016
14 / 34
Rok 2016
15 / 34
Rok 2016
16 / 34
Rok 2016
17 / 34
Rok 2013
18 / 34
Rok 2013
19 / 34
Rok 2013
20 / 34
Rok 2013
21 / 34
Rok 2013
22 / 34
Rok 2013
23 / 34
Rok 2013
24 / 34
Rok 2013
26 / 34
Rok 2013
26 / 34
Lata 90-te
27 / 34
Lata 90-te
28 / 34
Lata 90-te
29 / 34
Lata 90-te
30 / 34
Lata 90-te
31 / 34
Rok 1975
32 / 34
Rok 1975
33 / 34
Rok 1975
34 / 34
Rok 1975

 Prognoza  Pogody             Godziny Przyjęć Interesantów 
Poniedziałek
1200 - 1700
Wtorek
900 - 1300
Środa
900 - 1300
Czwartek
900 - 1300
Piątek
900 - 1300
  Ostatni Czwartek miesiąca w godzinach   
900 - 1700